1 Platforma dla niepełnosprawnych to dostęp do Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.

Koszt po weryfikacji: 49 800 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Pokonajmy bariery, wyrównajmy szanse, dajmy dostęp do Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie, wszystkim. Bariery architektoniczne nie powinny utrudniać życia osobom niepełnosprawnym. Doskonałym rozwiązaniem jest platforma ułatwiająca dostęp do urzędu. Dzięki niej możliwe jest bezproblemowe pokonanie schodów, które stanowią barierę nie do pokonania m.in. dla wózków inwalidzkich i osób starszych.

2 Wschodni Plac Zabaw Gminy Chocianów

Koszt po weryfikacji: 33 550 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Kreatywna strefa aktywności fizycznej i umysłowej na terenie przynależnym do świetlicy wiejskiej w Żabicach. Aktywny plac zabaw do integracji wielopokoleniowej oraz pobliskich wsi, zachęcający do wyjścia z domu, sprzed telewizora i komputera, nie tylko dzieci, ale i całe rodziny.

3 "Trzmielów ostoją dla owadów, rajem dla dzieci"

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt polega na stworzeniu w Trzmielowie przestrzeni do rekreacji, wypoczynku i edukacji, poprzez zagospodarowanie terenu pod nowy plac zabaw oraz upiększenie i obsadzenie go roślinnością, która swym pięknem będzie promować Trzmielów, chroniąc jednocześnie owady, szczególnie dziko żyjące. Będzie to miejsce otwarte na mieszkańców całej gminy, którzy zechcą odwiedzić naszą malowniczą miejscowość.

4 Strefa aktywności towarzyskiej w parku miejskim w Chocianowie

Koszt po weryfikacji: 49 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Strefa aktywności towarzyskiej w parku miejskim w Chocianowie zawierająca elementy małej architektury pozwalające na aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

5 Pojemniki do segregowania odpadów na przystankach w Parchowie

Koszt po weryfikacji: 3 334 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt pn. "Pojemniki do segregowania odpadów na przystankach w Parchowie" polega na zakupie i zainstalowaniu pojemników do segregowania odpadów na dwóch przystankach autobusowych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 331 w Parchowie. Montaż pojemników pozwoli zadbać o czystość w miejscu publicznym, z którego codziennie dzieci i dorośli wyruszają do pracy lub szkoły.

7 Gminna ścieżka edukacyjno-przyrodnicza. Geocaching - znajdź wszystkie perełki gminy Chocianów!

Koszt po weryfikacji: 33 480 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W każdej z 12 wsi naszej gminy powstaną 3 tablice z ciekawostkami, historią, zabytkami, gatunkami roślin czy zwierząt, przy których zlokalizujemy skrytki. Geocaching-gra terenowa polegająca na odnajdowaniu skrytek, odbieraniu nagród i zdobywaniu wiedzy o regionie.To nowy i ciekawy sposób na upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.Gra ma miliony fanów i jest znana w całym świecie

8 Zielony zakątek – rynek nowym centrum spotkań, odpoczynku i relaksu dla mieszkańców miasta i gminy Chocianów.

Koszt po weryfikacji: 49 650 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Utworzenie strefy relaksu w rynku, poprzez ustawienie zadaszonej altany otoczonej roślinnością, montaż ławek i stołów oraz stołu do gry w szachy. Instalacja kiosku internetowego z bezpłatnym Wi-Fi . Wyposażenie strefy w stojaki rowerowe, kosze na śmieci oraz automatyczną kurtynę wodną pozwoli przygotować atrakcyjne miejsce odpoczynku i  integracji mieszkańców.

10 Nasadzenia drzew na terenach przyległych do Pływalni Delfinek

Koszt po weryfikacji: 1 200 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie polega na zasadzeniu 12 sadzonek lipy szerokolistnej w sąsiedztwie nowo wybudowanego parkingu na ulicy Armii Krajowej (działka nr 184). Walorami zadania są wzrost atrakcyjności wymienionego terenu oraz poprawa wartości architektonicznych.

11 Poprawa bezpieczeństwa w rejonie Miasta Chocianów

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie polega na zwiększeniu ilości pieszych i samochodowych patroli Policji w Parku Miejskim i w miejscach występowania szczególnego zagrożenia porządku. Walorami są poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta, wzrost satysfakcji ze spędzania czasu wolnego, ograniczenie aktów wandalizmu i zakłócania ciszy nocnej.

13 Karuzela okrągła na plac zabaw

Koszt po weryfikacji: 5 700 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w karuzelę okrągłą

14 Więcej sprawności dla mieszkańców Trzebnic i gości

Koszt po weryfikacji: 36 200 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

rewitalizacja poprzez doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzebnicach w zestaw sprawnościowy duży wraz z wykonaniem bezpiecznego podłoża

15 Zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego

Koszt po weryfikacji: 4 761,16 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie polega na zakupie specjalistycznego sprzętu ratownictwa wysokościowego wykorzystywanego w trakcie działań ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców gminy Chocianów przez strażaków OSP Trzebnice

16 Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie

Koszt po weryfikacji: 10 100 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie w 2 aparaty ochrony dróg oddechowych typu; aparat powietrzny Drager PSS 5000 butla stalowa 6l oraz 2 sygnalizatory bezruchu Drager Bodyguard 1000

18 Ławeczka dla seniora

Koszt po weryfikacji: 2 200 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakup i ustawienie trzech ławek na pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem obok budynku ul. Odrodzenia 1-11 i 23-29. Tak aby osoby spacerujące miały gdzie odpocząć i porozmawiać.

20 Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w sadzeniu drzewek i krzewów.

Koszt po weryfikacji: 2 700 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie polega na zakupie drzewek oraz krzewów, które będą sadzone między Szkołą Podstawową w Trzebnicach a remizom OSP Trzebnice, wokół remizy, na placu sportowo-rekreacyjnym - Stowarzyszenia Aktywna Wieś Trzebnice.

Z wózkiem do kościoła? Czemu nie!

Koszt po weryfikacji: 3 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Projekt pod nazwą "Z wózkiem do kościoła? Czemu nie!" ma na celu wsparcie finansowe budowy podjazdu dla wózków dziecięcych oraz inwalidzkich do kościoła w Parchowie. W chwili obecnej nie ma możliwości wjazdu do kościoła wózkiem. Koszt oddolnej inicjatywy remontu schodów do kościoła i usunięciu barier architektonicznych wyniesie kilkanaście tys.zł. Wsparcie finansowe znacząco przyspieszy prace.

Spłata zadłużenia Miasta i Gminy Chocianów

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

W związku z występowaniem zadłużenia Miasta i Gminy Chocianów proponuje się przelanie 10 tysięcy złotych na poczet zobowiązań.

Pojemniki do segregowania odpadów oraz kosze na śmieci na przystankach w Parchowie

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Projekt pn. "Pojemniki do segregowania odpadów na przystankach w Parchowie" polega na zakupie i zainstalowaniu koszy na śmieci oraz pojemników do segregowania odpadów na dwóch przystankach autobusowych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 331 w Parchowie. Montaż śmietników pozwoli zadbać o czystość w miejscu publicznym, z którego codziennie dzieci i dorośli wyruszają do pracy lub szkoły.

Wymiana okien w Kościele w Trzebnicach

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Wymiana okien w budynku Kościoła Parafialnego pw. M.B. Różańcowej w Trzebnicach, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

×