Szczegóły zadania

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w sadzeniu drzewek i krzewów.


Lokalizacja

Trzebnice parking przy Szkole Podstawowej w Trzebnicach, plac przy remizie OSP Trzebnice, plac sportowo-rekreacyjny - Stowarzyszenia Aktywna Wieś Trzebnice

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na zakupie drzewek oraz krzewów, które będą sadzone między Szkołą Podstawową w Trzebnicach a remizom OSP Trzebnice, wokół remizy, na placu sportowo-rekreacyjnym - Stowarzyszenia Aktywna Wieś Trzebnice.

Opis zadania

Zakup Drzewek oraz krzewów;
Tuja Szmaragd (50 szt)
Tuja Kulista (20 szt)
Tuja Żywotnik (15 szt)
Świerk Srebrny (10 szt)
Jodła kaukaska (10 szt)
Brzoza Pospolita (10 szt)
Dąb (10 szt)
Klon (10 szt)

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Projekt zakłada warsztaty dla dzieci i młodzieży wraz z opiekunami w sadzeniu drzewek i krzewów z terenów wiejskich w Trzebnicach. Na terenach między Szkołą Podstawową a remizom i wokół remizy oraz na placu sportowo-rekreacyjnym którym opiekuje się Stowarzyszenie Aktywna Wieś Trzebnica. Te miejsca są bardzo przestrzenne, które nie mają odpowiednie zieleni. Są to miejsca najbardziej wykorzystywane przez nasze dzieci młodzież oraz pełne rodziny, które spotykają się w tygodniu oraz w dni wolne od pracy. Korzyści płynące z drzew w najbliższym otoczeniu:
-poprawiaj jakość powietrza, produkują tlen, obniżają stężenie dwutlenku węgla
-stwarzają przyjazna przestrzeń dla spotkań i rekreacji
-sprawiają, że ludzie żyjący wśród drzew czuja się młodsi i szczęśliwi
-poprawiają nastrój, pozytywnie wpływają na rozwój emocjonalny i psychologiczny ludzi, szczególnie dzieci i młodzieży
-osłaniają okolice przed nadmierną siłą wiatru
-zwiększają wartość okolicznych gruntów i zabudowań

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Tuja Szmaragd750 zł
2Tuja kulista400 zł
3Tuja Żywotnik600 zł
4Świerk Srebrny300 zł
5Jodła kaukaska300 zł
6Brzoza Pospolita100 zł
7Dąb100 zł
8Klon150 zł
Łącznie: 2 700 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej