zadanie nr 18

18. Ławeczka dla seniora


Lokalizacja

Na załączonym zdjęciu widać nieistniejącą już ławkę na tym pasie zieleni należy ustawić w równej odległości ławki.

Skrócony opis zadania

Zakup i ustawienie trzech ławek na pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem obok budynku  ul. Odrodzenia 1-11
i 23-29. Tak aby osoby spacerujące miały gdzie odpocząć i porozmawiać.

Opis zadania

Zakupić i ustawić trzy ławki żeliwne z oparciami typ F 180 M. Siedziska z desek impregnowanych lub malowanych. Wymiary ławki: 1800*420*720, waga 38 kg. Do wolego ustawienia. Lokalizacja na pasie zieleni przy chodniku pomiędzy parkingiem a chodnikiem obok budynku mieszkalnego ul. Odrodzenia w Chocianowie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Mieszkańcy spacerujący wskazanym w zadaniu chodnikiem wyrażali wielokrotnie wolę odpoczynku w tym miejscu na ławeczkach. Tym bardziej, że jest to blisko budynku, sklepu DINO oraz parkingu. Często można tam spotkać osoby spacerujące, chętne do rozmowy, a brak ławek w tym miejscu nie tworzy atmosfery do dłuższych rozmów. Jest to zadanie oczekiwana.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup Ławek 3 szt1 800 zł
2ustawienie ławek400 zł
Łącznie: 2 200 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1koszty utrzymania czystości500 zł
2koszenie300 zł
Łącznie: 800 zł

wniosek zweryfikowany pozytywnie