zadanie nr 16

16. Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie


Lokalizacja

Parchów 31

Skrócony opis zadania

Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie w 2 aparaty ochrony dróg oddechowych typu; aparat powietrzny Drager PSS 5000 butla stalowa 6l oraz 2 sygnalizatory bezruchu Drager Bodyguard 1000

Opis zadania

Aparat oddechowy Drager PSS 5000 jest tak zaprojektowany aby był stosowany w najtrudniejszych warunkach działania zawodowych strażaków. Aparat posiada sztywne złącze uprzęży połączone ze stelażem o stałej wysokości, materiał uprzęży będący najwyższej jakości i regulowany pas biodrowy. Całość sprawia, że aparat znajduje się w odpowiednim położeniu, niezależnie od wykonywanego zadania.
Sygnalizator bezruchu Drager Bodyguard 1000 został zaprojektowany z myślą o ochronie życia przez sygnalizację bezruchu. Emituje donośne i charakterystyczne powiadomienia alarmowe gwarantujące szybkie i efektywne rozpoznanie w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Przeznaczony jest do użycia przez straż pożarną lub przemysł i umożliwia szybką lokalizację noszącego w sytuacjach niebezpiecznych dzięki zastosowaniu sygnalizacji wizualnej i akustycznej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

W skład jednostki wchodzi 53 strażaków, w tym 18 w jednostce JOT. Na stanie jednostki są dwa pojazdy: średni Magirus oraz ciężki Stayer o pojemności 13 tysięcy litrów wody. W ubiegłym roku (2017) , kiedy na stanie jednostki było jedno auto - Magirus - jednostka wyjeżdżała około 55 razy, natomiast w tym roku strażacy z Jednostki OSP Parchów wyjeżdżali już 45 razy. Przepisy narzucają posiadanie czterech aparatów ochrony dróg oddechowych a w tej chwili nasza jednostka posiada 2. W roku ubiegłym w plebiscycie na najlepszego dowódcę roku województwa dolnośląskiego został druh Adam Horoszczak. Aparaty w znacznym stopniu zwiększą bezpieczeństwo strażaków-ratowników podczas akcji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup aparatu powietrznego Drager PSS 5000 butla stalowa 6l x 2 szt 8 800 zł
2Zakup sygnalizatora bezruchu Drager x 2 szt1 300 zł
Łącznie: 10 100 zł

wniosek zweryfikowany pozytywnie