zadanie nr 14

14. Więcej sprawności dla mieszkańców Trzebnic i gości


Lokalizacja

Trzebnice 113a

Skrócony opis zadania

rewitalizacja poprzez doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzebnicach w zestaw sprawnościowy duży wraz z wykonaniem bezpiecznego podłoża

Opis zadania

Projekt zakłada ustawienie dużego zestawu sprawnościowego wykonanego z drewna, lin, opon i belek, wykonanego zgodnie z obowiązującymi normami na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzebnicach. Projekt zakłada wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej w całej strefie bezpieczeństwa (10mx10m) w miejsce zdemontowanej huśtawki oraz wyposażenie placu w duże urządzenie sprawnościowe wraz z dokumentacją i montażem

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Na terenie Szkoły Podstawowej w Trzebnicach istnieje plac zabaw ale korzystają z niego głównie dzieci przedszkolne. We wsi brak jest miejsca typu siłownia plenerowa czy ścieżka zdrowia a montaż zestawu sprawnościowego na terenie już istniejącego placu jest doskonałym sposobem integracji młodszych i starszych dzieci oraz dorosłych.W Szkole brak boiska czy bieżni więc tor przeszkód poza zabawą posłuży podnoszeniu sprawności fizycznej wszystkich uczniów. Po godzinach nauki miejsce jest ogólnodostępne, ogrodzone i bezpieczne.",
        "location_description":"Trzebnice 113a

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1nawierzchnia bezpieczna z piasku (10mx10m)5 000 zł
2zestaw sprawnościowy duży nr 3 (np. Atut) wraz z montażem29 200 zł
3dokumentacja2 000 zł
Łącznie: 36 200 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1konserwacja drewna500 zł

Realizacja zadania wymaga pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgody organu administracji budowlanej. Procedury zostaną wszczęte, jeśli zadanie zostanie wybrane do realizacji.

Załączniki