zadanie nr 11

11. Poprawa bezpieczeństwa w rejonie Miasta Chocianów


Lokalizacja

Park Miejski, Rynek, ulica Kolejowa (na odcinku plac Wolności do ulicy Wesołej)

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na zwiększeniu ilości pieszych i samochodowych patroli Policji w Parku Miejskim i w miejscach występowania szczególnego zagrożenia porządku. Walorami są poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta, wzrost satysfakcji ze spędzania czasu wolnego, ograniczenie aktów wandalizmu i zakłócania ciszy nocnej.

Opis zadania

Zadanie polega na sfinansowaniu dodatkowych patroli pieszych Policji na obszarze Parku miejskiego oraz zwiększenia częstotliwości nocnych patroli samochodowych w rejonie Miasta Chocianów - w szczególności w rejonie osiedla Wesoła. Zadanie jest potrzebne ze względu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i zachowania porządku w Parku Miejskim (ograniczenie spożycia alkoholu i aktów wandalizmu). Dodatkowe patrole Policji zwiększą atrakcyjność zabytkowego centrum miasta, co wpłynie na zadowolenie mieszkańców i zwiększy ich ochotę na spędzanie wolnego czasu w tym rejonie. Nocne patrole mają za zadanie ograniczenie częstych aktów wandalizmu (niszczenie infrastruktury miejskiej np. znaków drogowych) ograniczenie zjawiska zakłócania ciszy nocnej oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców po zmroku. Dodatkowo umożliwią mieszkańcom dłuższe spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu bez obawy o bezpieczeństwo powrotu do domu wieczorową porą.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Projekt jest warty sfinansowania z pieniędzy publicznych ponieważ ograniczy akty wandalizmu i zaśmiecania, co wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania miasta i poprawę jego estetyki. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wpłynie na wzrost ich zadowolenia, zwiększy chęć spotkań w okolicach rynku. W dalszej perespektywie spowoduje rozwój usług gastronomiczych i uatrakcyjni centrum miasta.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Patrole Policji10 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

wniosek zaakceptowany merytorycznie bez uwag