zadanie nr 8

8. Zielony zakątek – rynek nowym centrum spotkań, odpoczynku i relaksu dla mieszkańców miasta i gminy Chocianów.


Lokalizacja

Rynek w Chocianowie zgodnie z lokalizacją zaznaczoną na mapie.

Skrócony opis zadania

Utworzenie strefy relaksu w rynku, poprzez ustawienie zadaszonej altany otoczonej  roślinnością, montaż ławek i stołów oraz stołu do gry w szachy. Instalacja kiosku internetowego  z bezpłatnym Wi-Fi . Wyposażenie strefy  w stojaki rowerowe, kosze na śmieci oraz automatyczną kurtynę wodną pozwoli przygotować atrakcyjne miejsce odpoczynku i  integracji mieszkańców.

Opis zadania

Celem projektu jest stworzenie lepszej i przyjaznej infrastruktury dla mieszkańców miasta i gminy Chocianów.  W obecnej formie rynek w Chocianowie w większości pełni tylko rolę deptaka spacerowego. Sporadycznie organizowane na jego płycie imprezy nie wypełniają roli i zadań jakie historycznie i współcześnie są stawiane przed rynkami.  Obecnie wiele miast w Polsce zachęca do  przebywania na rynku, stwarzając mieszkańcom  sprzyjające warunki do spotkań, odpoczynku, obserwacji zdarzeń codziennych, przejrzenia informacji w telefonie, realizowania własnych potrzeb intelektualnych, bądź o ile jest to możliwe skorzystania z usług gastronomicznych. By rozpocząć zrealizować te potrzeby w  rynku w Chocianowie musi on gwarantować określone parametry: wygodne, skłaniające do siadania i komunikacji społecznej miejsca (ławki, siedziska, stoły do spożywania posiłków ,stoły do gier), zacienione, a jednocześnie zadaszone na wypadek drobnych opadów oraz dające wyraźny pretekst do zatrzymania się właśnie w tym miejscu. Takim pretekstem będą ławki przy stolikach pozwalające siedzącym prowadzić rozmowy, wygodnie czytać, nawiązywać kontakty, przeglądać w zacienionym miejscu pliki w telefonie czy grać w gry planszowe, szachy bądź warcaby korzystając z zamontowanych do tego celu stołów parkowych. Oryginalna i automatyczna kurtyna wodna  zapewni ochłodę, stworzy mikroklimat oraz będzie przyjemnością dla miłośników wodnych atrakcji. Zamontowanie stojaków rowerowych i koszy na śmieci pozwoli na korzystanie ze stworzonej  atrakcji nie tylko przez mieszkańców naszego miasta ale i całej gminy. Rynek po realizacji tego projektu stanie się w pełni miejskim rynkiem, co wynika głownie z tego że projekt jest adresowany do szerokiej grupy odbiorców: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zagospodarowanie rynku stanie się miejscem integracji społeczności Chocianowa.
Proponowany jest zakup gotowej modułowej altany zgodnie z ofertą producenta. Również pozostałe wyposażenie oferowane jest przez firmę zajmująca się organizacją przestrzeni w wielu rynkach w Polsce. Coroczne wiosenne nasadzenia kwiatów w doniczkach wpisać można do obecnie obowiązującej umowy dotyczącej pielęgnacji zieleni w rynku przez firmę zewnętrzną. Zakup i montaż kurtyny wodnej również proponowany jest w firmie od wielu lat zajmującej się montażem takich urządzeń na miejskich placach i deptakach. Urządzenie do bezpłatnego WI-FI jest dostosowane do zewnętrznych warunków atmosferycznych a jego podłączanie nie wiąże się ze znacznymi kosztami. Całość projektu została zaplanowana i uzgodniona pod względem możliwości technicznych z profesjonalnymi firmami działającymi w Polsce.  Idea projektu przedstawiona wielu mieszkańcom naszej gminy spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą co jest podstawą do jej realizacji. Realizacja projektu wymaga zgody konserwatora zabytków jednak jestem przekonany, że nie będzie to podstawą odrzucenia wniosku w fazie oceny merytorycznej ponieważ wiele zabytkowych rynków w Polsce posiada altany  i kurtyny wodne które nie wymagają dostępu do kanalizacji. Przedstawienie projektu do głosowania przez mieszkańców z pewnością pokaże jak ważny i wartościowy jest to projekt a urzędnicy zaangażowani w proces jego realizacji zdobędą uznanie wśród mieszkańców kiedy projekt zostanie zrealizowany.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Modernizacja rynku to doskonała inwestycja wpisująca się w wizerunek miasta i gminy Chocianów.Obecnie na rynku jest kilka wolno stojących ławek nie spełniających oczekiwania mieszkańców.Budowa zadaszonej altany, montaż miejsc siedzących, stołów do gier,  zieleni oraz strefy bezpłatnego Wi-Fi pozwoli na wypoczynek w otoczeniu rynku.Ponieważ obecny teren nie wymaga dużych nakładów związanych z przygotowaniem podłoża i ogrodzenia znaczna cześć pieniędzy zabezpieczonych dla projektu  zostanie przeznaczona na nowoczesne i ciekawe urządzania do wypoczynku.Tak zmodernizowany rynek i teren wokół niego będzie nowym miejscem wspólnego wypoczynku.Nowa inwestycja to zapewne nie tylko zwyczajna altana, miejsce do spacerów i odpoczynku na ławkach lecz nowe miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych, chcących wypoczywać na świeżym powietrzu.Z pewnością stworzona strefa  relaksu i propozycje wypoczynku przyciągną na rynek rzesze mieszkańców i zacznie on tętnic życiem ku zadowoleniu samych mieszkańców

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Altana parkowa 4*6 m + montaż+ dostawa12 500 zł
2Ławki miejskie 8 szt4 200 zł
3Stoły parkowe 2 szt 800 zł
4Stół do gry w szachy3 450 zł
5Donice miejskie 4szt3 240 zł
6Kiosk internetowy +momtaż12 000 zł
7Kurtyna wodna automatyczna 290 x 240 cm / 9 zraszaczy4 500 zł
8Stojaki rowerowe 1 060 zł
9Kosze na śmieci 2szt700 zł
10Kwiaty +nasadzenia1 200 zł
11opracowanie dokumentacji6 000 zł
Łącznie: 49 650 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Realizacja zadania w proponowanym zakresie uzależniona jest od pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgody organu administracji budowlanej. Procedury zostaną wszczęte, jeśli zadanie zostanie wybrane do realizacji.

Załączniki