zadanie nr 7

7. Gminna ścieżka edukacyjno-przyrodnicza. Geocaching - znajdź wszystkie perełki gminy Chocianów!


Lokalizacja

Tablice powstaną w każdej z 12 wsi w gminie Chocianów (Brunów, Ogrodzisko, Michałów, Raków, Żabice, Chocianowiec, Jabłonów, Parchów, Pogorzeliska, Szklary Dolne, Trzmielów, Trzebnice). Łącznie powstanie 36 tablic, które będą tworzyły "Gminną ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą", która przybliży mieszkańcom, gościom oraz turystom walory naszej gminy. Tablice będą dwujęzyczne, z uwagi na turystów i zrozumiałe dla każdego odbiorcy, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
O lokalizacji tablic zadecydują sołtysi wraz z członkami rad sołeckich w porozumieniu z przedstawicielem urzędu miasta i gminy w Chocianowie.
W miejscowościach, w których będzie problem ze znalezieniem aż trzech punktów przewiduje się lokalizację dwóch tablic.

Geocaching popularny jest w Polsce jak i na całym świecie, w który bawi się kilka milionów osób.
Dzięki projektowi możemy dołączyć naszymi skrytkami do światowej zabawy.
Poznawanie perełek naszej gminy nie musi wiązać się z koniecznością brania udziału w grze terenowej.
Ścieżka sama w sobie będzie doskonałą atrakcją dla szkolnych wycieczek poznawczych oraz turystów pieszych i rowerowych zwiedzających naszą gminę.

Skrócony opis zadania

W każdej z 12 wsi naszej gminy powstaną 3 tablice z ciekawostkami, historią, zabytkami, gatunkami roślin czy zwierząt, przy których zlokalizujemy skrytki. Geocaching-gra terenowa polegająca na odnajdowaniu skrytek, odbieraniu nagród i zdobywaniu wiedzy o regionie.To nowy i ciekawy sposób na upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.Gra ma miliony fanów i jest znana w całym świecie

Opis zadania

Gminna ścieżka edukacyjno-przyrodnicza. Geocatching -zagraj z nami i znajdź wszystkie perełki gminy Chocianów!
To nowy sposób zdobywania wiedzy o regionie, a przede wszystkim zachęty do odwiedzenia ciekawych miejsc, często znajdujących się na wyciągnięcie ręki. Miejsc o wyjątkowych walorach historycznych, kulturowych, krajobrazowych czy przyrodniczych. Narzędziem przekazu tej wiedzy będą tablice, które będą pełnić formę punktów informacyjnych. W ich pobliżu zlokalizowane będą skrytki. W każdej z 12 wsi naszej gminy powstaną 3 tablice z ciekawostkami, historią, zabytkami, gatunkami roślin czy zwierząt. Gra terenowa polegać będzie na odnajdowaniu tych miejsc w gminie, odbieraniu drobnych upominków pozostawiając drobiazg na wymianę, dzieleniu się tą informacją z innymi, a tym samym zachęcaniu do odwiedzenia danego miejsca.
Tablice powstaną w każdej z 12 wsi w gminie Chocianów (Brunów, Ogrodzisko, Michałów, Raków, Żabice, Chocianowiec, Jabłonów, Parchów, Pogorzeliska, Szklary Dolne, Trzmielów, Trzebnice). Łącznie powstanie 36 tablic, które będą tworzyły "Gminną ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą", która przybliży mieszkańcom, gościom oraz turystom walory naszej gminy. Tablice będą dwujęzyczne, z uwagi na turystów i zrozumiałe dla każdego odbiorcy, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Tworząc ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą:
- tworzymy 36 miejsc, przystanków, dla turystyki pieszej oraz rowerowej;
- ewidencjonujemy zasoby przyrodnicze i historyczne wiosek gminy Chocianów;
- umożliwiamy zdobywanie i pogłębianie wiedzy o naszej małej ojczyźnie, o okolicy, w której żyjemy.
Tablice zostaną zamontowane w interesujących miejscach, dostępnych dla każdego. Geocaching to pełna przygód zabawa, bez której także każdy, kto zechce może pokusić się o odnalezienie 36 perełek naszej gminy i zgłębić wiedzę o regionie, co jest celem nadrzędnym tego projekt.
"Geocaching - to gra terenowa użytkowników odbiorników GPS, polegająca na poszukiwaniu tzw. skrytek (ang. geocache) uprzednio ukrytych przez innych uczestników zabawy. Ukrywane przeważnie w interesujących miejscach skrytki zawierają dziennik odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, a także drobne upominki na wymianę. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz danych, tzw. serwisów geocachingowych. Nadrzędną ideą zabawy jest zachęcenie jej uczestników do odwiedzenia, w wyniku poszukiwań, miejsc w których ukryte są skrytki. Niektóre miejsca wybrane przez chowających są trudno dostępne, mało znane, rzadko odwiedzane, a przy tym atrakcyjne i jako takie uznane za godne prezentacji innym uczestnikom gry. Znalazca w nagrodę zabiera jeden z ukrytych w pojemniku upominków, zostawia nowy nie mniej atrakcyjny oraz wpisuje swój identyfikator i datę do dziennika odwiedzin skrytki. Oprócz danych dotyczących lokalizacji (długość i szerokość geograficzna, w systemie WGS 84) chowający umieszcza w serwisie geocachingowym opis skrytki zawierający dodatkowe informacje ułatwiające jej znalezienie, a także informacje o charakterze krajoznawczym dotyczące miejsca ukrycia i ewentualnych innych atrakcji turystycznych w okolicy. Ponadto opis skrytki zawierać powinien ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach w trakcie poszukiwań oraz informacje o dostępności dla osób niepełnosprawnych lub szukających w towarzystwie dzieci" (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geocaching)

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Potrzeba zbudowania "Gminnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej" wynika z konieczności stworzenia ogólnodostępnych miejsc edukacji, informacji o regionie, w którym żyjemy. Wielu mieszkańców naszej gminy i miasta nigdy nie odwiedziło sąsiedniej wioski, nie mówiąc już o poznaniu jej walorów kulturalno-krajobrazowo-historyczno-przyrodniczych. Stworzenie ścieżki wpłynie na wzrost wiedzy i świadomości pośród mieszkańców, gości oraz turystów. Aktywność ruchowa dzieci wymaga od nas stworzenia miejsc zajęć, które pozwolą dzieciom spożytkować nagromadzoną energię. Ponadto przez naszą gminę biegnie szlak Św. Jakuba, którym pielgrzymują turyści. Utworzenie miejsc edukacyjnych, tablic z opisami będzie wspaniałą okazją do poznania naszego otoczenia. Forma poszukiwania tychże miejsc, swoistych perełek, których dodatkową atrakcją będzie użycie narzędzia GPS, biorąc udział w grze terenowej jaką jest Geocaching jest wyjątkowo atrakcyjna dla młodych ludzi. To doskonała forma do spędzania wolnego czasu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie drewnianej tablicy wraz z nadrukiem (36 szt x 700 zł)25 200 zł
2Przygotowanie 36 skrytek i maskowań, pobranie współrzędnych i zamieszczenie w międzynarodowym serwisie www.geocaching.com (36 szt. x 80 zł)2 880 zł
3Wykonanie opracowania graficznego i tłumaczenia (36 szt. x 100 zł)3 600 zł
4Wydruk opracowania graficznego do umieszczenia na tablicy (36 szt. x 50 zł)1 800 zł
Łącznie: 33 480 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

wniosek zweryfikowano pozytywnie

Załączniki