zadanie nr 5

5. Pojemniki do segregowania odpadów na przystankach w Parchowie


Skrócony opis zadania

Projekt pn. "Pojemniki do segregowania odpadów na przystankach w Parchowie" polega na zakupie i zainstalowaniu pojemników do segregowania odpadów na dwóch przystankach autobusowych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 331 w Parchowie. Montaż pojemników pozwoli zadbać o czystość w miejscu publicznym, z którego codziennie dzieci i dorośli wyruszają do pracy lub szkoły.

Opis zadania

Projekt pn. "Pojemniki do segregowania odpadów na przystankach w Parchowie" zakłada zakup i zainstalowanie pojemników do segregowania odpadów na dwóch przystankach autobusowych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 331 w Parchowie. Śmieci są usuwane w sposób niedozwolony wokół wiat przystankowych i do przydrożnych rowów.  Montaż śmietników pozwoli zadbać o czystość i porządek w miejscach publicznym, z którego codziennie dzieci i dorośli wyruszają do pracy lub szkoły. Działanie mające na celu zachęcenie ludzi do sortowania śmieci przyczyni się do podniesienia świadomości proekologicznej ludzi i zachęci ich do działania na rzecz ochrony środowiska. Zakup pojemników na odpady jest bardzo ważny i przyniesie trwały, długofalowy efekt w postaci poprawy czystości w miejscu publicznym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Projekt zakupu pojemników na odpady jest niezbędny z punktu widzenia zapewnienia czystości i porządku w miejscu publicznym. Naturalną sprawą jest generowanie śmieci przez ludzi dojeżdżających środkami komunikacji masowej do szkoły czy pracy, należy zatem dać ludziom możliwość dbania o swoje otoczenie, o naszą małą ojczyznę. Przystanki zlokalizowane są w miejscach publicznych, dlatego też uzasadniony jest zakup pojemników ze środków publicznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Trójdzielny pojemnik do segregacji odpadów (2 x 1667 zł)3 334 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

wniosek zaakceptowany pozytywnie bez uwag

Załączniki