zadanie nr 4

4. Strefa aktywności towarzyskiej w parku miejskim w Chocianowie


Lokalizacja

Park miejski w Chocianowie.

Skrócony opis zadania

Strefa aktywności towarzyskiej w parku miejskim w Chocianowie zawierająca elementy małej architektury pozwalające na aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Opis zadania

Wyznaczenie specjalnej strefy w parku miejskim (ok. 80 m2) zawierającej następujące elementy:
- stół do gier towarzyskich szachy, karty, chińczyk (2 szt.),
- betonowy stół do gry w ping - ponga (1 szt.),
- betonowy stół do piłkarzyków (1 szt.),
- tablica do rysowania dla dzieci (1 szt. ),
- samoobsługowa stacja naprawy rowerów (1 szt.),
- kosze na śmieci (4 szt.),
- stojak rowerowy (2 szt.),
- ławka parkowa (4 szt.),
- latarnia parkowa - z projektem (2 słupy oświetleniowe).
Dodatkowo wykonane zostanie bezpieczne podłoże z poliuretanu pod urządzenia oraz bezpieczne podłoże z piasku na pozostałej części strefy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

W mieście brak jest takiego miejsca. Pozwoliłoby to na integrację różnych pokoleń oraz częściową rewitalizację i przywrócenie do życia parku. Strefa idealnie współgrałaby z pozostałymi wydarzeniami w parku (np. kino plenerowe).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1stół do gier towarzyskich szach, karty, chińczyk + montaż (2 szt.)6 000 zł
2betonowy stół do gry w ping - ponga + montaż (1 szt.)5 000 zł
3betonowy stół do piłkarzyków + montaż (1 szt.)5 000 zł
4tablica do rysowania dla dzieci + montaż (1 szt.)1 600 zł
5samoobsługowa stacja naprawy rowerów + montaż (1 szt.)6 000 zł
6stojak rowerowy + montaż (2 szt.)2 600 zł
7kosze na śmieci + montaż (4 szt.)1 600 zł
8ławka parkowa + montaż (4 szt.)2 000 zł
9latarnia parkowa - z projektem (2 słupy oświetleniowe)11 000 zł
10nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu (pod urządzenia - ok. 20 m2)6 300 zł
11nawierzchnia bezpieczna z piasku (pozostała część strefy - ok. 60 m2)2 400 zł
Łącznie: 49 500 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1utrzymanie, konserwacja urządzeń na terenie strefy6 000 zł

Realizacja zadania w proponowanym zakresie uzależniona jest od pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgody organu administracji budowlanej. Procedury zostaną wszczęte, jeśli zadanie zostanie wybrane do realizacji.

Załączniki