zadanie nr 2

2. Wschodni Plac Zabaw Gminy Chocianów


Lokalizacja

Tereny zielone Świetlicy wiejskiej w Żabicach.

Skrócony opis zadania

Kreatywna strefa aktywności fizycznej i umysłowej na terenie przynależnym do świetlicy wiejskiej w Żabicach. Aktywny plac zabaw do integracji wielopokoleniowej oraz pobliskich wsi, zachęcający do wyjścia z domu, sprzed telewizora i komputera, nie tylko dzieci, ale i całe rodziny.

Opis zadania

Głównym zadaniem jest stworzenie kreatywnej strefy aktywności fizycznej i umysłowej wschodniej części Gminy Chocianów, obejmujący wioski takie jak Żabice, Ogrodzisko, Trzebnice, Chocianowiec i Michałów.
Szczegółowe zadania obejmują: umiejscowienie nowego zestawu trzech wież połączonych ze sobą pomostami, zestaw ten jest uzupełniony ścianką wspinaczkową, grą w kółko i krzyżyk i zestawem gimnastycznym do ćwiczenia koordynacji ruchowej oraz kondycji. W ramach tego zadania należy podsypać cały plac piaskiem gwarantującym bezpieczeństwo podczas zabawy oraz uzupełnić w elementy małej architektury tj. śmietniki, ławki i stoliki umożliwiające grę w np. gry planszowe lub zorganizowanie pikników rodzinnych. Dodatkowym zadaniem jest rewitalizacja aktualnego placu zabaw poprzez ponowne korytowanie stref bezpieczeństwa i upadku oraz uzupełnienie piaskiem.
W chwili obecnej plac zabaw w Żabicach wyposażony jest w mała zjeżdżalnię, piaskownicę, zestaw dwóch huśtawek oraz pojedynczą drabinkę, bujaka i karuzelę. Niestety wokół urządzeń nie ma stworzonej strefy bezpieczeństwa i upadku, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla osób z nich korzystających (zgodnie z obowiązującymi przepisami każde urządzenie o wysokości powyżej 1 m powinno posiadać podłoże amortyzujące np. piasek), gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia ciała podczas upadku. W efekcie, z uwagi na bezpieczeństwo, większość rodziców nie przyprowadza tam swoich dzieci. Obecny plac zabaw jest bardzo rzadko uczęszczany, nawet przez dzieci chodzące do przedszkola znajdującego się na świetlicy wiejskiej (obok obecnego placu zabaw).
Ponadto większość urządzeń znajdujących się na placu jest przeznaczona dla małych dzieci. Obecny plac jest nieatrakcyjny i nieprzystosowany dla starszych dzieci, które zamiast spędzić czas aktywnie na świeżym powietrzu, siedzą w domu przed telewizorem lub komputerem.
W efekcie przeprowadzonej realizacji zadania, Wschodni Plac Zabaw Gminy Chocianów swoją atrakcyjnością przyciągnie dzieci, młodzież oraz całe rodziny nie tylko z Żabic, ale również z pobliskich wiosek, co wpłynie na większą integrację mieszkańców regionu. Dzieciom zapewni możliwość aktywnego oraz bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu, rozwijając ich sprawność fizyczną i umysłową. Ponadto, kontakty z rówieśnikami, wspólna gra i zabawa pozwoli, w szczególności młodzieży, rozwijać umiejętności społeczne, tak bardzo ważne w dobie mediów społecznościowych. Stworzenie Wschodniego Placu Zabaw Gminy Chocianów odpowie na potrzeby mieszkańców pobliskich wiosek co do miejsca spotkań, miejsca aktywności fizycznej, integracji oraz relaksu w rodzinnym gronie lub rówieśników.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Przyszłość naszych dzieci, ich prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny są dla nas wartością najwyższą, dlatego też powinniśmy robić co tylko w naszej mocy, aby zapewnić im do tego odpowiednie warunki. Bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw, który poprzez zestaw zabaw intelektualnych, ścieżkę  gimnastyczną i inne atrakcje wyciągnie dzieci z domu, sprzed komputera czy telewizora, i zapewni im prawidłowy rozwój jest potrzebą najwyższą każdej społeczności. Ponadto strefa piknikowa (altanka, stoliki i krzesła) przyciągnie również całe rodziny, co zapewni lepszą integrację całej społeczności wiejskiej wschodniej części Gminy Chocianów

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Plac zabaw20 000 zł
2Transport + montaż placu zabaw3 500 zł
3Elementy małej architektury ( 4 ławki + 2 stoły )2 000 zł
4Roboty ziemne ( koparka )900 zł
5Piasek płukany - frakcja 0,2 - 2 mm750 zł
6Transport piasku i wywóz ziemi900 zł
7Dokumentacja projektowa 3 000 zł
8Altana Zofia + montaż2 500 zł
Łącznie: 33 550 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Piasek płukany - frakcja 0,2 - 2 mm ( do uzupełnienia )200 zł

Realizacja zadania wymaga pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgody organu administracji budowlanej. Procedury zostaną wszczęte, jeśli zadanie zostanie wybrane do realizacji.

Załączniki