zadanie nr 1

1. Platforma dla niepełnosprawnych to dostęp do Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.


Lokalizacja

Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie.

Skrócony opis zadania

Pokonajmy bariery, wyrównajmy szanse, dajmy dostęp do Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie, wszystkim.
Bariery architektoniczne nie powinny utrudniać życia osobom niepełnosprawnym. Doskonałym rozwiązaniem jest platforma ułatwiająca dostęp do urzędu. Dzięki niej możliwe jest bezproblemowe pokonanie schodów, które stanowią barierę nie do pokonania m.in. dla wózków inwalidzkich i osób starszych.

Opis zadania

Wykonany ma być zakup z montażem platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych. Zadanie to wykona firma zewnętrzna, która specjalizuje się w  montażu takich urządzeń. Firma produkuje takie platformy, serwisuje i przygotowuje projekt wykonania inwestycji. Do montażu platformy przyschodowej według prawa budowlanego nie jest potrzebne pozwolenie na budowę. Miasto powinno otrzymać na tą inwestycję pozwolenie od konserwatora zabytków. Według wytycznych firmy realizującej tego typu zadania po wcześniejszych oględzinach i konsultacji po stronie miasta będzie leżało przygotowanie drobnych prac budowlanych i doprowadzenie zasilania. Platforma poruszałaby się, wchodząc do budynku, po lewej stronie i w czasie spoczynku chowana byłaby na szczycie schodów przy drzwiach. Rozwiązanie to nie kolidowałoby z komunikacją u podnóża schodów. Inwestycja ta jest niezbędna, gdyż osób niepełnosprawnych w naszym mieście nie brakuje. Nie mają one możliwości dostania się do budynku, a powinny, gdyż są pełnoprawnymi obywatelami i mieszkańcami naszego miasta. Koszt takiej platformy jest duży, ale mieści się w kryterium budżetu na terenie miejskim. Inwestycja ta byłaby dużym ukłonem w stronę osób niepełnosprawnych, którym w naszym mieście nie jest łatwo. Bariery napotykają na każdym kroku. Więc zacznijmy tę dobrą zmianę od dostępu do Urzędu Miasta. Platforma ułatwi dostęp do urzędu wózkom inwalidzkim, osobom starszym i matkom z wózkami. Wymaga również konserwacji i serwisowania przynajmniej dwa razy w roku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Projekt odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych, których w naszym mieście nie brakuje. Urządzenia tego typu są również niezwykle przydatne dla osób starszych, którym pokonanie nawet kilku stopni schodów może przysporzyć wiele trudności. Nie zapomnijmy też o matkach z dziećmi, które swoje nowo narodzone pociechy wożą w wózkach, im też może być łatwiej dzięki platformie. To w naszej gestii leży troska o osoby słabsze, chore i starsze. Społeczność lokalna powinna wspierać takie osoby. Dlatego inwestycja ta z powodzeniem powinna być zrealizowana z publicznych pieniędzy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1platforma przyschodowa z montażem i dokumentacją techniczną48 100 zł
2doprowadzenie zasilania500 zł
3prace budowlane1 200 zł
Łącznie: 49 800 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1energia150 zł
2serwis600 zł
Łącznie: 750 zł

Realizacja zadania wymaga pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgody organu administracji budowlanej. Procedury zostaną wszczęte, jeśli zadanie zostanie wybrane do realizacji.

Załączniki