Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Gminy Chocianów

Zasady głosowania:

 • Prawo udziału w głosowaniu mają wszyscy mieszkańcy Gminy Chocianów ujęci w rejestrze wyborców Gminy Chocianów.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec może oddać tylko jeden głos i tylko na jeden projekt.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię, nazwisko i numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
 • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.  
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole. 
 • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie trzech głosów. 
 • Głosowanie na propozycje trwać będzie od dnia 11 do 25 czerwca 2018 r. 
 • Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie” 
Wstecz

Krok 1 z 3: Wybór zadania

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz zadanie:

Twój wybór:

Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy numer PESEL! Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego chocianow.budzet-obywatelski.org jest Gmina Chocianów z siedzibą w Chocianowie (59-140) ul. Ratuszowa 10. 

Gmina Chocianów szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu chocianow.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu chocianow.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres.
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Gminą Chocianów.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Gminę Chocianów uniemożliwia skorzystanie serwisu.
 3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie chocianow.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
  Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy Implyweb Ewa Pawłowska, który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. Implyweb Ewa Pawłowska zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
  Cała procedura jest nadzorowane przez Gminę Chocianów, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Gminy Chocianów, Implyweb Ewa Pawłowska bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
  W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Strona internetowa chocianow.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Gminy Chocianów lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iodo@chocianow.pl. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Głos na podany PESEL został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podany PESEL została wydana karta do głosowania

Aby móc głosować musisz mieć ukończone 18 lat.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Dziękujemy za wzięcie udziału w głosowaniu na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego - Chocianów 2018

Wróć do strony głównej
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1
Platforma dla niepełnosprawnych to dostęp do Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.
Pokonajmy bariery, wyrównajmy szanse, dajmy dostęp do Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie, wszystkim. Bariery architektoniczne nie powinny utrudniać życia osobom niepełnosprawnym. Doskonałym rozwiązaniem jest platforma ułatwiająca dostęp do urzędu. Dzięki niej możliwe jest bezproblemowe pokonanie schodów, które stanowią barierę nie do pokonania m.in. dla wózków inwalidzkich i osób starszych.
49 800 zł
Wybierz
2
Wschodni Plac Zabaw Gminy Chocianów
Kreatywna strefa aktywności fizycznej i umysłowej na terenie przynależnym do świetlicy wiejskiej w Żabicach. Aktywny plac zabaw do integracji wielopokoleniowej oraz pobliskich wsi, zachęcający do wyjścia z domu, sprzed telewizora i komputera, nie tylko dzieci, ale i całe rodziny.
33 550 zł
Wybierz
3
"Trzmielów ostoją dla owadów, rajem dla dzieci"
Projekt polega na stworzeniu w Trzmielowie przestrzeni do rekreacji, wypoczynku i edukacji, poprzez zagospodarowanie terenu pod nowy plac zabaw oraz upiększenie i obsadzenie go roślinnością, która swym pięknem będzie promować Trzmielów, chroniąc jednocześnie owady, szczególnie dziko żyjące. Będzie to miejsce otwarte na mieszkańców całej gminy, którzy zechcą odwiedzić naszą malowniczą miejscowość.
40 000 zł
Wybierz
4
Strefa aktywności towarzyskiej w parku miejskim w Chocianowie
Strefa aktywności towarzyskiej w parku miejskim w Chocianowie zawierająca elementy małej architektury pozwalające na aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.
49 500 zł
Wybierz
5
Pojemniki do segregowania odpadów na przystankach w Parchowie
Projekt pn. "Pojemniki do segregowania odpadów na przystankach w Parchowie" polega na zakupie i zainstalowaniu pojemników do segregowania odpadów na dwóch przystankach autobusowych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 331 w Parchowie. Montaż pojemników pozwoli zadbać o czystość w miejscu publicznym, z którego codziennie dzieci i dorośli wyruszają do pracy lub szkoły.
3 334 zł
Wybierz
7
Gminna ścieżka edukacyjno-przyrodnicza. Geocaching - znajdź wszystkie perełki gminy Chocianów!
W każdej z 12 wsi naszej gminy powstaną 3 tablice z ciekawostkami, historią, zabytkami, gatunkami roślin czy zwierząt, przy których zlokalizujemy skrytki. Geocaching-gra terenowa polegająca na odnajdowaniu skrytek, odbieraniu nagród i zdobywaniu wiedzy o regionie.To nowy i ciekawy sposób na upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.Gra ma miliony fanów i jest znana w całym świecie
33 480 zł
Wybierz
8
Zielony zakątek – rynek nowym centrum spotkań, odpoczynku i relaksu dla mieszkańców miasta i gminy Chocianów.
Utworzenie strefy relaksu w rynku, poprzez ustawienie zadaszonej altany otoczonej roślinnością, montaż ławek i stołów oraz stołu do gry w szachy. Instalacja kiosku internetowego z bezpłatnym Wi-Fi . Wyposażenie strefy w stojaki rowerowe, kosze na śmieci oraz automatyczną kurtynę wodną pozwoli przygotować atrakcyjne miejsce odpoczynku i  integracji mieszkańców.
49 650 zł
Wybierz
10
Nasadzenia drzew na terenach przyległych do Pływalni Delfinek
Zadanie polega na zasadzeniu 12 sadzonek lipy szerokolistnej w sąsiedztwie nowo wybudowanego parkingu na ulicy Armii Krajowej (działka nr 184). Walorami zadania są wzrost atrakcyjności wymienionego terenu oraz poprawa wartości architektonicznych.
1 200 zł
Wybierz
11
Poprawa bezpieczeństwa w rejonie Miasta Chocianów
Zadanie polega na zwiększeniu ilości pieszych i samochodowych patroli Policji w Parku Miejskim i w miejscach występowania szczególnego zagrożenia porządku. Walorami są poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta, wzrost satysfakcji ze spędzania czasu wolnego, ograniczenie aktów wandalizmu i zakłócania ciszy nocnej.
10 000 zł
Wybierz
13
Karuzela okrągła na plac zabaw
Doposażenie placu zabaw dla dzieci w karuzelę okrągłą
5 700 zł
Wybierz
14
Więcej sprawności dla mieszkańców Trzebnic i gości
rewitalizacja poprzez doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzebnicach w zestaw sprawnościowy duży wraz z wykonaniem bezpiecznego podłoża
36 200 zł
Wybierz
15
Zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego
Zadanie polega na zakupie specjalistycznego sprzętu ratownictwa wysokościowego wykorzystywanego w trakcie działań ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców gminy Chocianów przez strażaków OSP Trzebnice
4 761,16 zł
Wybierz
16
Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie
Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie w 2 aparaty ochrony dróg oddechowych typu; aparat powietrzny Drager PSS 5000 butla stalowa 6l oraz 2 sygnalizatory bezruchu Drager Bodyguard 1000
10 100 zł
Wybierz
18
Ławeczka dla seniora
Zakup i ustawienie trzech ławek na pasie zieleni pomiędzy parkingiem a chodnikiem obok budynku ul. Odrodzenia 1-11 i 23-29. Tak aby osoby spacerujące miały gdzie odpocząć i porozmawiać.
2 200 zł
Wybierz
20
Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w sadzeniu drzewek i krzewów.
Zadanie polega na zakupie drzewek oraz krzewów, które będą sadzone między Szkołą Podstawową w Trzebnicach a remizom OSP Trzebnice, wokół remizy, na placu sportowo-rekreacyjnym - Stowarzyszenia Aktywna Wieś Trzebnice.
2 700 zł
Wybierz

Brak zadań

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko trzy kody na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wpisz kod

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

×